| |
เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน

 

เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน                  
31

 

 

ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่อง “มหาศวามิศราธิบดี” และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี ทรงเครื่อง “มหาสวามินี” ด้านหลังเป็นรูปเทวดาสององค์ยืนบนแท่น ถือพระขรรค์และยึดชายผ้าคนละมุม ตอนกลางเว้นว่างเพื่อจารึกชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ริมขอบมีข้อความว่า “การแนชั่นนาลเอกษฮิบิชัน ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ๑๒๔๔” สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานผู้ที่ร่วมในการแสดงนิทรรศการแห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ ในคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕