| |
เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 1

 

เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 1                  
13

 

 

ลักษณะเป็นรูปรีขอบหยักข้างทั้ง 2 ข้าง ด้านบนมีห่วง ด้านหน้าทางซ้ายเป็นรูปอาร์ม มีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทางขวาเป็นรูปอาร์ม มีปทุมอุณาโลมเปล่งรัศมี ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า พระราชสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ด้านหลังมีข้อความว่า “ที่รฤก รัชกาลที่ ๕ เสมอด้วยรัชกาลที่ ๑ รัตนโกสินทร์ ศก 114” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในราชสมบัติเป็นเวลา 27 ปี เท่ากับระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชย์