| |
แผ่นเงินที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5

 

แผ่นเงินที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5                  
8

 

 

ลักษณะเป็นแผ่นเงิน ด้านหน้าเป็นรูปพระเมรุมาศ เบื้องบนพระเมรุมาศเป็นรูปเมฆ และเบื้องล่างมีข้อความว่า “งานพระบรมศพ ร.ศ. 129”  สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานในงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓