| |
เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป

 

เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป                  
europe-money

 

 

ลักษณะ กลมแบน มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญเงินว่า "MONNAIE DE PARIS ARGENT"และที่ขอบเหรียญทองแดงว่า "MONNAIE DE PARIS BRONZE" สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พศ 2440