| |
เงินตราไทย
trd-coin1s
 
เงินตราไทยสมัยทวารวดี
เงินตราสมัยทวารวดีมีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมแบนคล้ายเหรียญสมัยฟูนันแต่ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญเป็นรูปสัญลักษณ์มงคลมีหลายรูปแบบbt-marker-ar-icon

trd-coin2s
 
เงินตราไทยสมัยทวารวดี
เงินตราสมัยทวารวดีมีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมแบนคล้ายเหรียญสมัยฟูนันแต่ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญเป็นรูปสัญลักษณ์มงคลมีหลายรูปแบบbt-marker-ar-icon

trd-coin3s
 
เงินตราไทยสมัยทวารวดี
เงินตราสมัยทวารวดีมีลักษณะเป็นเหรียญเงินกลมแบนคล้ายเหรียญสมัยฟูนันแต่ลวดลายที่ปรากฏบนเหรียญเป็นรูปสัญลักษณ์มงคลมีหลายรูปแบบbt-marker-ar-icon

sri-dokjan-s
 
เงินตราไทยสมัยศรีวิชัย
เงินตราสมัยศรีวิชัยที่พบทำด้วยทองคำและเงิน มี ๒ ชนิด คือ เงินดอกจันทน์ ลักษณะกลม ด้านหนึ่งกดตราดอกสี่แฉกในกรอบสี่เหลี่ยมbt-marker-ar-icon

sri-namo-s
 
เงินตราไทยสมัยศรีวิชัย
เงินตราสมัยศรีวิชัยที่พบทำด้วยทองคำและเงิน มี ๒ ชนิด คือ เงินดอกจันทน์ ลักษณะกลม ด้านหนึ่งกดตราดอกสี่แฉกในกรอบสี่เหลี่ยมbt-marker-ar-icon