| |
เงินตราไทย
europe-money
 
เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป
ลักษณะ กลมแบน มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญเงินว่า "MONNAIE DE PARIS ARGENT"และที่ขอบเหรียญทองแดงว่า "MONNAIE DE PARIS BRONZE"