| |
เงินตราไทย
ay-prakubdinpao-s
 
เงินตราไทยสมัยอยุธยา
เงินตราที่ใช้ยังทำเป็นเงินพดด้วง มีการพัฒนารูปแบบบางส่วน เช่น ขาเงินพดด้วงสั้นลง รอยบากที่ขาเล็กลง และไม่มีรอยบาก ตราที่ประทับประกอบด้วยตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

ton-tratreesun-s
 
เงินตราไทยสมัยธนบุรี
เงินตราในอาณาจักรธนบุรี ยังคงใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราสำหรับการซื้อขาย ประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

ton-tawiwut-s
 
เงินตราไทยสมัยธนบุรี
เงินตราในอาณาจักรธนบุรี ยังคงใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราสำหรับการซื้อขาย ประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

rat1-s
 
เงินตราไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เงินตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้เงินพดด้วงประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

rat2-s
 
เงินตราไทยสมัยรัตนโกสินทร์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้เงินพดด้วงประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon