| |
เงินตราไทย
pic-clam-s
 
เงินตราไทยสมัยสุโขทัย
เงินตราในอาณาจักรสุโขทัยมีหลายแบบ ประกอบด้วย เงินกำไล ลักษณะเป็นวง มีตราประทับ ๔ ตรา และรอยบาก ๒ รอย ภายหลังวิวัฒนาการbt-marker-ar-icon

suk-KAMRAI-s
 
เงินพดด้วงสมัยสุโขทัย
เงินพดด้วง ซึ่งเป็นเงินตราที่ชาวสุโขทัยผลิตขึ้นใช้เอง ทำด้วยโลหะเงิน สัณฐานกลม ปลายขาเงินยาวแหลมและชิดกัน มีรูขนาดใหญ่ระหว่างขา bt-marker-ar-icon

suk-kub-s
 
เงินตราไทยสมัยสุโขทัย
เงินตราในอาณาจักรสุโขทัยมีหลายแบบ ประกอบด้วย เงินกำไล ลักษณะเป็นวง มีตราประทับ ๔ ตรา และรอยบาก ๒ รอย ภายหลังวิวัฒนาการbt-marker-ar-icon

suk-PODDUONG-s
 
เงินตราไทยสมัยสุโขทัย
เงินตราในอาณาจักรสุโขทัยมีหลายแบบ ประกอบด้วย เงินกำไล ลักษณะเป็นวง มีตราประทับ ๔ ตรา และรอยบาก ๒ รอย ภายหลังวิวัฒนาการbt-marker-ar-icon

ay-laijak-s
 
เงินตราไทยสมัยอยุธยา
เงินตราที่ใช้ยังทำเป็นเงินพดด้วง มีการพัฒนารูปแบบบางส่วน เช่น ขาเงินพดด้วงสั้นลง รอยบากที่ขาเล็กลง และไม่มีรอยบาก ตราที่ประทับประกอบด้วยตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon