| |
เงินตราไทย
31
 
เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน
ลักษณะกลมแบน ขอบเรียบ ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่อง “มหาศวามิศราธิบดี” และสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวี ทรงเครื่อง “มหาสวามินี” ด้านหลังเป็นรูปเทวดาสององค์ยืนบนแท่น...

13
 
เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์รัชกาลที่ 5 เสมอรัชกาลที่ 1
ลักษณะเป็นรูปรีขอบหยักข้างทั้ง 2 ข้าง ด้านบนมีห่วง ด้านหน้าทางซ้ายเป็นรูปอาร์ม มีพระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า...

23
 
เหรียญรางวัลการแสดงกสิกรรมและพานิชการ ร.ศ.130
ลักษณะกลม แบน ด้านหน้าเป็นรูปพระพลเทพ พระหัตถ์ซ้ายถือคันไถ พระหัตถ์ขวาจูงพระโคคู่ ด้านหลังมีข้อความว่า “รางวัลการแสดงกสิกรรม แลพานิชการ รัตนโกสินทร์ ศก 130”...

8
 
แผ่นเงินที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่ 5
ลักษณะเป็นแผ่นเงิน ด้านหน้าเป็นรูปพระเมรุมาศ เบื้องบนพระเมรุมาศเป็นรูปเมฆ และเบื้องล่างมีข้อความว่า “งานพระบรมศพ ร.ศ. 129”...

funam-s
 
เงินตราไทยสมัยอาณาจักรฟูนัน
เงินตราสมัยฟูนันเป็นเหรียญเงินกลมแบน ทำด้วยการหล่อจากแม่พิมพ์ ด้านหนึ่งเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงเปล่งรัศมีbt-marker-ar-icon