| |
ดาราตราพระยมทรงสิงห์

 

ดาราตราพระยมทรงสิงห์

 

 


silver

 

 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเจ้าพระยายมราช