| |
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
silver-s
 
ดาราตราพระยมทรงสิงห์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเจ้าพระยายมราช