| |
เครื่องอุปโภคพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

เครื่องอุปโภคพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ


 

 


regalia_princess_soamsawali

 

 

1. พานพระศรีทองคำสลักลาย เครื่องพร้อม
2. กาทรงกระบอกทองคำสลักลาย พร้อมถาดรอง
3. บ้วนพระโอษฐ์ทองคำสลักลาย
4. หีบพระศรีทองคำลงยา
5. ขันสรงพระพักตร์ทองคำลงยา พร้อมพานรอง
6. ขันน้ำเสวยทองคำ พร้อมพานรอง และจอกลอย