| |
ฉลองพระองค์ครุย

 

ฉลองพระองค์ครุย


 

 


royal_gown1-3

 

 

เป็นเครื่องยศในหมวดภูษณาภรณ์ สำหรับแต่งกายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธีสำคัญสำหรับสวมทับหรือห่มข้างนอก