| |
พระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชร 

 


พระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชร

silver

 

 

พระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชร เป็นเครื่องพระพิชัยสงคราม พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่เจ้านายชั้นเจ้าฟ้า