| |
พระธำมรงค์นพรัตน์

 

พระธำมรงค์นพรัตน์                  
silver

 

 

เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศเพื่อความเป็นสิริมงคลมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำด้วยทองคำเนื้อสูงอย่างดี ฝังอัญมณี ๙ ชนิด คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย และ ไพฑูรย์ ใช้สอดไว้กับรัดประคดที่เอว เพื่อแสดงชั้นยศของขุนนาง หรือสวมนิ้วชี้มือขวาสำหรับประกอบพิธีการมงคลต่างๆ