| |
พระเกี้ยวทองคำประดับอัญมณี

 

พระเกี้ยวทองคำประดับอัญมณี                  
silver

 

 

 พระเกี้ยวทองคำลงยา เป็นเครื่องศิราภรณ์สำหรับพระราชโอรส พระราชธิดา ชั้นเจ้าฟ้า ทรงประดับพระเมาฬี ในพระราชพิธีโสกันต์