| |
ชฎาพระกลีบ

 

ชฎาพระกลีบ

 

 


silver

 

 

ชฎาพระกลีบสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร เครื่องประกอบมีใบสนและกรรเจียก สำหรับพระมหากษัตริย์ทรง บางโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมราชวงศ์ได้ทรงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เป็นพระชฎาลักษณะเดียวกับพระชฎาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑