| |
กาทรงลูกแก้วฝาทรงมัณฑ์ทองคำลายสลัก
กาทรงลูกแก้วฝาทรงมัณฑ์ทองคำลายสลัก

 

 


silver

 

 

กาทรงลูกแก้ว ฝาทรงมัณฑ์ เชิงทำแบบบัวคว่ำ มีฝาปิดปากพวยกาและสร้อยโยงระหว่างพวยกากับหูกา ตัวกาแต่งลายก้านแย่งดอกพุดตานใบเทศ