| |
เครื่องราชอิสริยยศ
silver-s
 
พระมาลาเส้าสะเทิ้น
พระมาลาเส้าสะเทิน เป็นเครื่องยศสำหรับพระราชทานขุนนางชั้นสูง

the_royal_cradle_with_frame11-1
 
พระอู่พร้อมเสาสะดึง
สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปจนถึงชั้นเจ้าฟ้า

silver-s
 
พระมาลาเส้าสูงทองคำลงยา
พระมาลาเส้าสูงทองคำลงยา เป็นมาลาสักหลาด รอบมาลามีเกี้ยวทองคำลงยา ขอบเกี้ยวบนและล่างประดับกระจังเจิมทองคำลงยา ที่ขอบกระจังด้านในมีญี่ก่ากาญจน์ทองคำลงยาประดับเพชรซีกปักขนนกการเวก ส่วนยอดพระมาลาทำเป็นยอดแบบพระเกี้ยวประดับ

silver-s
 
พานพระศรีทองคำลงยาพร้อมเครื่อง
เครื่องราชอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พานพระศรีทองคำลงยา เครื่องพร้อม ประกอบด้วยซองพลู พระกรรบิด (มีดเจียนหมาก) จอกหมากกลม ผอบยอดปริก และตลับภู่ใส่สีผึ้ง

silver-s
 
ปลาทองคำ
สำหรับตั้งประกอบในพระราชพิธีและลอยในขันพระสาคร โดยสมมุติว่าเป็นมหาสาคร (โดยนัย หมายถึงมหาสมุทรซึ่งมีกุ้งและปลา) หมายถึงความเจริญเติบโต