| |
เครื่องราชอิสริยยศ
silver-s
 
คนโททองคำลงยาพร้อมพานรองทองคำลงยา
เป็นเครื่องอุปโภค สำหรับพระราชทานเจ้านายและขุนนางทุกลำดับชั้น ต่างกันที่วัสดุ ลวดลาย และการประดับตกแต่ง

silver-s
 
พระธำมรงค์ทรงมณฑป
สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องประดับแก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่