| |
เครื่องราชอิสริยยศ
silver-s
 
ขันน้ำฝาครอบทองคำลงยา พร้อมพานรอง และจอกทองคำลงยา
ขันน้ำฝาครอบทองคำลงยา พร้อมพานรอง และจอกทองคำลงยา

silver-s
 
หีบพระศรีทองคำลงยา
หีบพระศรีทองคำลงยา เครื่องในหีบพระศรีจะมีตลับทรงกลมสามใบเถา  และพานทองคำสำหรับวางหีบพระศรี

silver-s
 
พระเกี้ยวทองคำประดับอัญมณี
พระเกี้ยวทองคำลงยา เป็นเครื่องศิราภรณ์สำหรับพระราชโอรส พระราชธิดา ชั้นเจ้าฟ้า ทรงประดับพระเมาฬี ในพระราชพิธีโสกันต์

silver-s
 
พระแสงดาบญี่ปุ่นฝักทองคำลงยาประดับเพชร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)

silver-s
 
พระธำมรงค์นพรัตน์
เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศเพื่อความเป็นสิริมงคลมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำด้วยทองคำเนื้อสูงอย่างดี ฝังอัญมณี ๙ ชนิด