| |
เครื่องราชอิสริยยศ
silver-s
 
กาทรงลูกแก้วฝาทรงมัณฑ์ทองคำลายสลัก
กาทรงลูกแก้ว ฝาทรงมัณฑ์ เชิงทำแบบบัวคว่ำ มีฝาปิดปากพวยกาและสร้อยโยงระหว่างพวยกากับหูกา ตัวกาแต่งลายก้านแย่งดอกพุดตานใบเทศ

royal_gown1-3
 
ฉลองพระองค์ครุย
เป็นเครื่องยศในหมวดภูษณาภรณ์ สำหรับแต่งกายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในพระราชพิธีสำคัญสำหรับสวมทับหรือห่มข้างนอก

silver-s
 
พระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชร
พระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชร เป็นเครื่องพระพิชัยสงคราม พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่เจ้านายชั้นเจ้าฟ้า

regalia_princess_soamsawali
 
เครื่องอุปโภคพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ประกอบด้วย 1. พานพระศรีทองคำสลักลาย เครื่องพร้อม 2. กาทรงกระบอกทองคำสลักลาย พร้อมถาดรอง

silver-s
 
ชฎาพระกลีบ
ชฎาพระกลีบสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร เครื่องประกอบมีใบสนและกรรเจียก สำหรับพระมหากษัตริย์ทรง บางโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมราชวงศ์ได้ทรงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ