| |
เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูร้อน

 

เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูร้อน


 

 


hotl-season

 

 

๑. พระมงกุฎทองคำลงยาประดับอัญมณี
๒. พระกรรเจียก (ซ้าย, ขวา)
๓. ฉลองพระศอทับพระอังสา
๔. พระสังวาลล้อมเพชร
๕. ตาบหลัง
๖. พระสังวาลสายคู่
๗. พระสังวาลดอกจิก
๘. ตาบข้าง และพระสังวาล (ซ้าย, ขวา) 
๙. กระหนกปักพระอังสา (ซ้าย, ขวา)
๑๐. ทับทรวง
๑๑. รัดพระองค์
๑๒. เชิงสนับเพลา (ซ้าย, ขวา) 
๑๓. กรองเชิงครึ่งซีก (ซ้าย, ขวา)
๑๔. ทองข้อพระกร (ซ้าย, ขวา)
๑๕. พระพาหุรัด (ซ้าย, ขวา)
๑๖. พระธำมรงค์ (เล็ก)
๑๗. พระธำมรงค์ (ใหญ่)