| |
เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูฝน

 

เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูฝน


 

 


rainy-season

 

 

๑. พระศก และพระรัศมีทองคำประดับอัญมณี
๒. สังฆาฏิ (ผ้าทาบ) ทองคำประดับอัญมณี 
๓. ผ้าห่มดองทองคำประดับอัญมณี