| |
พระพาหุรัด

 

พระพาหุรัด

 

 


silver

 

 

พระพาหุรัด สำหรับประดับที่ต้นพระพาหา เป็นเครื่องแต่งพระองค์เจ้านายที่จะโสกันต์ระหว่างเสด็จฟังสวดและเวลาสมโภช