| |
ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด
silver-s
 
ทับทรวงทองคำประดับอัญมณี
ทับทรวงทองคำประดับอัญมณี สำหรับประดับพระอุระ เป็นเครื่องแต่งฉลองพระองค์เจ้านายที่จะโสกันต์ระหว่างเสด็จฟังสวด

silver-s
 
พระพาหุรัด
พระพาหุรัด สำหรับประดับที่ต้นพระพาหา เป็นเครื่องแต่งพระองค์เจ้านายที่จะโสกันต์ระหว่างเสด็จฟังสวดและเวลาสมโภช

silver-s
 
พระสุพรรณบัฏ
๑.ภาพพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ๒.พระสุพรรณบัฏจารึกพระนามกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร 

silver-s
 
สังข์พร้อมพาน
สังข์ใช้สำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนต์ในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก