| |
ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด
silver-s
 
เครื่องราชบรรณาการ
สันนิษฐานว่าพุทธศาสนิกชนศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

gold-s
 
เครื่องราชบรรณาการ
สันนิษฐานว่าพุทธศาสนิกชนศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรbt-marker-ar-icon

rainy-season
 
เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูฝน
๑.พระศก และพระรัศมีทองคำประดับอัญมณี   ๒.สังฆาฏิ (ผ้าทาบ) ทองคำประดับอัญมณี   

hotl-season
 
เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูร้อน
๑.พระมงกุฎทองคำลงยาประดับอัญมณี   ๒.พระกรรเจียก (ซ้าย, ขวา)   ๓.ฉลองพระศอทับพระอังสา

cool-season-new
 
เครื่องทรงพระแก้วมรกตฤดูหนาว
๑.พระศก และพระรัศมีทองคำประดับอัญมณี   ๒.ผ้าห่มทองคำประดับอัญมณี พร้อมดุมทองคำประดับเพชรและสายสร้อยทองคำ