| |
ทรัพย์สินที่น่าสนใจ
silver-s
 
ทับทรวงทองคำประดับอัญมณี
ทับทรวงทองคำประดับอัญมณี สำหรับประดับพระอุระ เป็นเครื่องแต่งฉลองพระองค์เจ้านายที่จะโสกันต์ระหว่างเสด็จฟังสวด

 
silver-s
 
พระธำมรงค์ทรงมณฑป
สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สำหรับพระราชทานเป็นเครื่องประดับแก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่

 
silver-s
 
พระมาลาเส้าสะเทิ้น
พระมาลาเส้าสะเทิน เป็นเครื่องยศสำหรับพระราชทานขุนนางชั้นสูง

 
silver-s
 
พระเกี้ยวทองคำประดับอัญมณี
พระเกี้ยวทองคำลงยา เป็นเครื่องศิราภรณ์สำหรับพระราชโอรส พระราชธิดา ชั้นเจ้าฟ้า ทรงประดับพระเมาฬี ในพระราชพิธีโสกันต์

 
silver-s
 
พระมาลาเส้าสูงทองคำลงยา
พระมาลาเส้าสูงทองคำลงยา เป็นมาลาสักหลาด รอบมาลามีเกี้ยวทองคำลงยา ขอบเกี้ยวบนและล่างประดับกระจังเจิมทองคำลงยา ที่ขอบกระจังด้านในมีญี่ก่ากาญจน์ทองคำลงยาประดับเพชรซีกปักขนนกการเวก ส่วนยอดพระมาลาทำเป็นยอดแบบพระเกี้ยวประดับ

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL