| |
ทรัพย์สินที่น่าสนใจ
silver-s
 
ดาราไอราพต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ สำหรับพระองค์ ๒ ดวง และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒ ดวงbt-marker-ar-icon

 
silver-s
 
สังข์พร้อมพาน
สังข์ใช้สำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนต์ในพระราชพิธีต่างๆ รวมถึงถวายแด่พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 
silver-s
 
พระสุพรรณบัฏ
๑.ภาพพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ๒.พระสุพรรณบัฏจารึกพระนามกรมหมื่นไชยนาทนเรนทร 

 
silver-s
 
ชฎาพระกลีบ
ชฎาพระกลีบสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑ ทำด้วยทองคำลงยาประดับเพชร เครื่องประกอบมีใบสนและกรรเจียก สำหรับพระมหากษัตริย์ทรง บางโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมราชวงศ์ได้ทรงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

 
silver-s
 
พระพาหุรัด
พระพาหุรัด สำหรับประดับที่ต้นพระพาหา เป็นเครื่องแต่งพระองค์เจ้านายที่จะโสกันต์ระหว่างเสด็จฟังสวดและเวลาสมโภช

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL