| |
ทรัพย์สินที่น่าสนใจ
ton-tawiwut-s
 
เงินตราไทยสมัยธนบุรี
เงินตราในอาณาจักรธนบุรี ยังคงใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราสำหรับการซื้อขาย ประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

 
ton-tratreesun-s
 
เงินตราไทยสมัยธนบุรี
เงินตราในอาณาจักรธนบุรี ยังคงใช้เงินพดด้วงเป็นเงินตราสำหรับการซื้อขาย ประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

 
rat1-s
 
เงินตราไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เงินตราในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ใช้เงินพดด้วงประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

 
rat2-s
 
เงินตราไทยสมัยรัตนโกสินทร์
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใช้เงินพดด้วงประทับตราจักรเป็นตราประจำแผ่นดินbt-marker-ar-icon

 
silver-s
 
ดาราตราคชสีห์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ สำหรับพระราชทานสมุหพระกลาโหม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL