| |
สาระน่ารู้
001
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องประตูด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาพร้อมกับการสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์

ยอดผู้เข้าชม : 36347
(50 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 36347
Untitled-1
 
ความหมายของการลอยดอกไม้ในน้ำ
หากใครได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ก็จะพบว่าเขามีการลอยดอกบัวกันภายในบริเวณสถานที่ที่เขาเตรียมไว้ เมื่อเห็นใครๆ ที่มาที่นี่ต่างก็ไปลอยกันทั้งนั้น โดยไม่ทราบว่าทำไมเขาจึงจัดให้มีการลอยดอกบัวขึ้น...

 
ยอดผู้เข้าชม : 5694
(10 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5694
20062012
 
นัยยะของดอกบัวกับเทวรูปพระคลัง
ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาพุทธ และเทพเจ้าของฮินดู โดยเฉพาะดอกบัวหลวง ซึ่งมีการนำมาใช้ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพราะถือกันว่าเป็นสิริมงคล

ยอดผู้เข้าชม : 5587
(12 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5587
Untitled-1
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยในอดีตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โบราณสถาน 

ยอดผู้เข้าชม : 4988
(8 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4988
tree01
 
ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงินสมัยรัตนโกสินทร์
สมศักดิ์  ฤทธิ์ภักดีณ ห้องจัดแสดงทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดและเครื่องบรรณาการ ภายในศาลาเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญกษาปณ์ จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ“ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน

ยอดผู้เข้าชม : 13629
(15 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 13629