| |
สาระน่ารู้
0101
 
ดาบ : พระแสงราชศัสตรา
พระแสงดาบเป็นหนึ่งในศัสตราวุธ ซึ่งเคยเป็นอาวุธที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ในการต่อสู้กับข้าศึกหรือศัตรูมาแต่โบราณ ผู้ที่เป็นพระมหากษัตริย์หรือผู้ที่เกิดในราชตระกูลขัตติยะจะต้องเรียนรู้วิชา การรบ

ยอดผู้เข้าชม : 32346
(20 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 32346
nopparat02
 
นพรัตน์ : ความเชื่อแห่งเครื่องประดับ
ความเชื่อเกี่ยวกับการนำอัญมณีมาใช้เป็นเครื่องประดับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวตะวันตก ชาวอียิปต์โบราณ ชาวจีน หรือชาวเผ่าต่าง ๆ ก็มีความเชื่อในพลังของอัญมณีเหล่านี้เช่นกัน

ยอดผู้เข้าชม : 15637
(12 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 15637
03
 
การลำดับชั้นพระอิสริยยศของพระภรรยาเจ้าในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชสำนักสยามประกอบไปด้วยสองฝ่ายสำคัญ คือ ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน

 

ยอดผู้เข้าชม : 35612
(31 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 35612
somdet
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่ระลึก ฝีพระหัตถ์สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ “นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม”

ยอดผู้เข้าชม : 9448
(11 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 9448
01
 
เหรียญที่ระลึกพระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวรูปขึ้นประดิษฐานไว้ในอาคารที่ตั้งของพระคลังมหาสมบัติ หรือที่เรียกว่า “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ”

ยอดผู้เข้าชม : 20239
(11 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 20239