| |
สาระน่ารู้
18-9-2555_13-34-39
 
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ยอดผู้เข้าชม : 4401
(7 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4401
001
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังระหว่างช่องประตูด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาพร้อมกับการสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีในสมัยรัตนโกสินทร์

ยอดผู้เข้าชม : 37619
(50 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 37619
Untitled-1
 
ความหมายของการลอยดอกไม้ในน้ำ
หากใครได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ก็จะพบว่าเขามีการลอยดอกบัวกันภายในบริเวณสถานที่ที่เขาเตรียมไว้ เมื่อเห็นใครๆ ที่มาที่นี่ต่างก็ไปลอยกันทั้งนั้น โดยไม่ทราบว่าทำไมเขาจึงจัดให้มีการลอยดอกบัวขึ้น...

 
ยอดผู้เข้าชม : 5863
(10 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5863
20062012
 
นัยยะของดอกบัวกับเทวรูปพระคลัง
ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อทางศาสนาพุทธ และเทพเจ้าของฮินดู โดยเฉพาะดอกบัวหลวง ซึ่งมีการนำมาใช้ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพราะถือกันว่าเป็นสิริมงคล

ยอดผู้เข้าชม : 5675
(12 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5675
Untitled-1
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร
กรมศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๔  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยในอดีตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โบราณสถาน 

ยอดผู้เข้าชม : 5151
(8 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5151