| |
สาระน่ารู้
1.1
 
เหรียญลายศรีวัตสะในสมัยทวารวดี
 ศรีวัตสะ (Srivatsa) มีรูปแบบเป็นเรือนหรืออาคารจำลองเล็กๆ มียอดแหลมคล้ายหน้าจั่ว ใช้ในลักษณะของสัญลักษณ์มากกว่ารูปเหมือนจริง และเป็นสัญลักษณ์ที่มักพบในงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา ไม่ว่าจะเป็นจารึก ประตูทางเข้าศาสนสถาน ประติมากรรม ตราประทับดินเผา สายสร้อย และเหรียญ ฯลฯ นักวิชาการได้ให้ความหมายของศรีวัตสะไว้หลายความหมาย  เช่น....

ยอดผู้เข้าชม : 8285
(6 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 8285
1
 
หอยเบี้ย...จากทะเลสู่เงินตราสยาม
 สมัยโบราณหอยเบี้ยถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชน โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายในชุมชนโบราณบริเวณรอบทะเลสาบแคริเบียน ชายฝั่งทวีปอเมริกา อินโด - แปซิฟิก จนถึงแอฟริกา ซึ่งอยู่ในเส้นทางการค้าขายทางเรือโบราณของพ่อค้าชาวอาหรับ โดยพบว่ามีการซื้อขายหอยเบี้ยมากว่า ๔,๐๐๐ ปี มาแล้ว

ยอดผู้เข้าชม : 16830
(14 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 16830
1
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวที่มีภารกิจผูกพันกับการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงเป็นภารกิจที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตให้ยั่งยืน แต่ยังเป็นหัวจักรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานไทยให้เติบโตและก้าวไกลมาจนถึงทุกวันนี้ ในโอกาสครบ ๖๐ ปี วันสถาปนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ด้านการพัฒนาพลังงานของประเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น

ยอดผู้เข้าชม : 1446
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1446
1
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง
โรงเรียนเพาะช่างได้มีการพัฒนาและขยายการศึกษาตามความต้องการของทางราชการ และสังคมเรื่อยมา ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า “วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพศิลปะและหัตถกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สุดในประเทศ ในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนเพาะช่าง ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จึงได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกขึ้น

ยอดผู้เข้าชม : 1554
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1554
1
 
สถานที่สำคัญด้านหลังของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกต หรือสังเกตอยู่บ้างแต่ไม่ได้สนใจเท่าใดนัก ว่าด้านหลังของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคาต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา ๑๐ บาท ๕ บาท ไปจนถึงชนิดราคา ๒๕ สตางค์ จะมีภาพสถานที่สำคัญของวัดต่าง ๆ ในประเทศไทยปรากฏอยู่ในแต่ละชนิดราคาแตกต่างกันออกไป วันนี้จึงอยากจะแนะนำให้ได้รู้จักกับสถานที่สำคัญที่อยู่ด้านหลังของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเหล่านั้นกัน

ยอดผู้เข้าชม : 5763
(11 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5763