| |
สาระน่ารู้
ปก
 
เครื่องราชูปโภคทองคำสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
  . ประเทศไทยพบหลักฐานการใช้ทองคำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ และเครื่องบูชาทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีการพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน   ราชสำนักมีการนำทองคำมาจัดทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคในชีวิตประจำวันของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูง เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ ฐานะ ชาติกำเนิดและฐานันดรศักดิ์ของผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง....

ยอดผู้เข้าชม : 4146
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4146
GetAttachment.aspx
 
เครื่องใช้ในการกินหมาก เครื่องแสดงยศในสังคมไทย
การกินหมากเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยในอดีต เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความรัก ความสัมพันธ์อันดี ไมตรีจิตระหว่างบุคคล เป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยในอดีต จนทำให้เกิดการสร้างเครื่องใช้ในการกินหมาก และมีการประดิษฐ์ออกมาให้มีความสวยงามและประณีตแตกต่างกันไปตามฐานะและรสนิยมของผู้ใช้ นอกจากนี้เครื่องใช้ในการกินหมากยังเป็นเครื่องแสดงยศสำหรับขุนนางและพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย

ยอดผู้เข้าชม : 12376
(8 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 12376
ปก
 
เหรียญที่ระลึกพระเมรุท้องสนามหลวง ร.ศ. ๑๑๙
  โบราณราชประเพณีไทยให้ความสำคัญและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ เสมือนเป็นดั่งสมมติเทพ เมื่อสวรรคตหรือสิ้นพระชนม์ จะมีการจัดสร้างสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ยิ่งใหญ่และงดงาม พร้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชพิธีต่างๆ เรียกเป็นสามัญว่า “งานออกพระเมรุ” ซึ่งมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีงานพระเมรุเจ้านายพร้อมกันถึง ๕ พระองค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยครั้งนั้น รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญที่ระลึกพระเมรุท้องสนามหลวง ร.ศ. ๑๑๙ เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไว้ด้วย ประกอบด้วย ชนิดเงินกาไหล่ทอง ชนิดเงิน ชนิดทองแดงกาไหล่เงิน ชนิดทองแดง...

ยอดผู้เข้าชม : 3205
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3205
ปก
 
เหรียญที่ระลึกรางวัลในการรักษาอหิวาตกโรคสู่จุดเปลี่ยนทางการแพทย์และสาธารณสุขสยาม
   ตลอด 42 ปี แห่งการครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและความผาสุกของพสกนิกรชาวสยาม ทรงมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยทรงมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงการแพทย์ การสาธารณสุขเพื่อให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ...

ยอดผู้เข้าชม : 2217
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 2217
ปก
 
พระราชลัญจกรบนเงินพดด้วงสมัยรัตนโกสินทร์
    พระราชลัญจกร คือ ตราประจำพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงใช้สำหรับประทับในเอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์ ซึ่งสามารถจำแนกตามรูปแบบและหลักการใช้ได้หลายองค์หลายประเภท ตามโบราณราชประเพณี ถือว่า พระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคล ในหมวดพระราชสิริอย่างหนึ่ง อันประกอบด้วย พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล  อันได้แก่ พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่สร้างขึ้นในแต่ละรัชกาล...

ยอดผู้เข้าชม : 7845
(7 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 7845