| |
สาระน่ารู้
image 2942013215500
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน
ถ้าเอ่ยถึงธนาคารออมสิน หลายคนคงจะนึกถึงภาพวันเก่า ๆ ในสมัยวัยเด็กที่เรามักจะนำกระปุกออมสินมาแคะเพื่อเอาเงินไปฝากธนาคาร โดยเฉพาะในช่วงวันเด็กเพื่อที่จะรับของขวัญและของที่ระลึกรูปแบบต่าง ๆ ภาพความทรงจำเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันใกล้ชิดของธนาคารออมสินกับสังคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน โดยถ้านับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี
ยอดผู้เข้าชม : 1719
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1719
ปก
 
พัฒนาการของเงินตรา
 เงินตรา คือ สื่อกลางที่ใช้อำนวยความสะดวกในการซื้อขายจ่ายทอนเพื่อแลกเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสินค้า หรือผลิตผลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ วัตถุที่ใช้เป็นเงินตรา จึงเป็นสิ่งมีค่าอันเป็นที่ต้องการของทั้ง ๒ ฝ่าย ในแต่ละชุมชนและแต่ละสมัย ดังนั้นการพัฒนาการของเงินตราตั้งแต่อดีตได้ผ่านวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รูปทรง และวัสดุ ที่ใช้แลกเปลี่ยนกันเป็นเวลานานนับหลายพันปี จนกระทั้งมนุษย์ได้คิดค้นสื่อกลางที่นำมาใช้แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้เกิดความพอใจในการแลกเปลี่ยนสิ่งของสินค้า และบริการ....

ยอดผู้เข้าชม : 26133
(16 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 26133
11111
 
ดอกจำปา : บุปผาแห่งราชสำนักสยามสู่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและหาชมได้ยาก มีลักษณะรูปร่างคล้ายดอกไม้กลีบยาวร้อยต่อกันเป็นช่อพวงอุบะและห้อยเรียงต่อกันเป็นวงกลม ทำด้วยโลหะมีค่าเช่น ทองคำและเงิน ทรัพย์สินดังกล่าวจึงเรียกตามลักษณะของวัตถุว่า “ดอกจำปาทองคำ ดอกจำปาเงิน”....

ยอดผู้เข้าชม : 24043
(10 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 24043
1
 
บายศรี เครื่องใช้ในพิธีกรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อพูดถึง “บายศรี” เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักและคุ้นเคยเพราะพบเห็นบ่อยในพิธีกรรมต่างๆ แทบทุกภาคของไทย เช่น การทำขวัญคน การทำขวัญข้าว การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี และพิธีสมโภชพระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้บายศรีเป็นเครื่องประกอบทั้งสิ้น

ยอดผู้เข้าชม : 118422
(58 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 118422
1
 
กรมเก็บ : งานรักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินสยามจากอดีตถึงปัจจุบัน
 การบริหารการคลังของไทยได้ดำเนินมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย เป็นต้นมา แต่ยังมิได้  มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะในการรับผิดชอบโดยตรง  โดยเฉพาะพระราชทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ได้มาจากการเก็บภาษีอากร  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายพลเรือนแยกเป็น 4 แผนก เรียกว่า จตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วย....

ยอดผู้เข้าชม : 9296
(22 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 9296