| |
สาระน่ารู้
a_3.2
 
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร : ปราสาท เรือนฐานันดรสูงในรัชกาลปัจจุบัน
พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระที่นั่งองค์ใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในเขตพระราชฐานชั้นใน สร้างขึ้นในรัชกาลปัจจุบัน มีลักษณะเป็นพระที่นั่ง ๒ องค์ สร้างซ้อนกัน คือ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร และพระที่นั่งเทวารัณยสถาน อันเป็นรูปแบบหนึ่งของพระที่ นั่งหรือที่เสด็จออกมหาสมาคม

ยอดผู้เข้าชม : 634
a_2.1
 
หน่วยเรียกเงินตราไทยจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
มาถึงสมัยสุโขทัยที่ชนชาติไทเริ่มคิดประดิษฐ์เงินตราเป็นของตนเองจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ เงินตราไทยที่เรียกว่า “เงินพดด้วง” โดยกำหนดมูลค่าของเงินพดด้วงเท่ากับน้ำหนักของโลหะเงินที่ใช้ผลิตอย่างที่เคยทำมาก่อนยุคสุโขทัย และการผลิตพดด้วงด้วยโลหะเงินเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการเรียกสื่อกลางใน การแลกเปลี่ยนนี้ว่า “เงิน” หรือ “เงินตรา”

ยอดผู้เข้าชม : 396
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 396
a_5_1
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำชาย ซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 29

ยอดผู้เข้าชม : 628
ปก
 
เงินท้อกของอาณาจักรล้านนา
  ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ก่อนที่จะมีการรวมตัวเป็นอาณาจักรล้านนา ดินแดนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ได้มีการรวมตัวเป็นเมืองและแคว้นต่างๆ เช่น เมืองสุวรรณโคมคำ แคว้นหริภุญไชย และแคว้นโยนก เป็นต้น โดยมีการติดต่อค้าขายกันและใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ได้แก่...

ยอดผู้เข้าชม : 5738
(6 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5738
a_1
 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเครื่องทรงของพระพุทธรูป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์ เช่น มงกุฎแบบชฎาใหญ่ สังวาล ทับทรวง ชายไหว ชายแครง กำไลพระบาท และพระบาทจะสวม ฉลองพระบาทเชิงงอน

ยอดผู้เข้าชม : 706