| |
สาระน่ารู้
1
 
เหรียญกษาปณ์ทองคำของประเทศไทย
มนุษย์เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของทองคำมาตั้งแต่โบราณ โดยนำทองคำมาใช้หลากหลายรูปแบบทั้งเครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ และเงิน ที่พบในหลายพื้นที่ทั่วโลก ที่ล้วนเก่าแก่มาเป็นหลายพันปี สาเหตุที่ทองคำมีบทบาทสำคัญสำหรับมนุษย์ เนื่องจากทองคำมีความสวยงามและเป็นโลหะมีความคงทนที่สุด เพราะไม่เป็นสนิม คราบไคล ไม่มีการเปลี่ยนรูปหรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา อีกทั้งยังเป็นโลหะที่หาได้ยากและมีจำกัด ด้วยคุณสมบัติของทองคำเหล่านี้ทำให้ทองคำเป็นโลหะที่มีความสำคัญทุกยุคทุกสมัย

ยอดผู้เข้าชม : 5363
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5363
5
 
เหรียญสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๕
  แม้คืนวันจะผ่านพ้นมานับร้อยปี แต่ความรัก ความศรัทธาที่พสนิกรชาวไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังคงดำรงอยู่ในใจพสกนิกร   มิลืมเลือน นับแต่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๑ – พ.ศ. ๒๔๕๓ จวบจนถึงปัจจุบัน ดังปรากฏให้เห็นจากการชุมนุมของผู้คนในตอนเย็นของทุกวันอังคาร (อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ) ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

ยอดผู้เข้าชม : 6992
(11 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 6992
ปก
 
เหรียญปราบฮ่อ เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งความกล้าหาญในสงคราม
 สมัยโบราณ นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สยามประเทศมีการศึกสงครามกับประเทศใกล้เคียงมาโดยตลอด นอกจากนั้น ในบางครั้งยังถูกรุกรานจากกลุ่มกองกำลังต่างชาติที่เข้ามาปล้นในอาณาเขตหัวเมืองหัวต่างๆ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้มีพวกจีนฮ่อเข้ามาปล้นในอาณาเขตหัวเมืองทางตอนเหนือหลายครั้ง พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งกองทัพเข้าปราบปรามหลายคราวด้วยกัน ซึ่งเรียกศึกครั้งนั้นว่า “สงครามปราบฮ่อ”
ยอดผู้เข้าชม : 5017
(6 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 5017
ปก
 
พระคลังมหาสมบัติ : คลังหลวงแห่งสยามประเทศ
 การบริหารการคลังของไทยได้ดำเนินมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมาแต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่ามีการจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะในการรับผิดชอบโดยตรง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นได้มีการจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายพลเรือนแบ่งเป็น 4แผนก เรียกว่าจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วย กรมเวียง กรมวัง กรมพระคลัง และกรมนาโดยกรมพระคลัง ทำหน้าที่รับจ่ายเงินแผ่นดินที่จะเข้าในท้องพระคลังหลวงและรักษาพระราชทรัพย์อันเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง เสนาบดีกรมพระคลังมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาโกษาธิบดี...
ยอดผู้เข้าชม : 19829
(5 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 19829
ปก
 
ดอกพิกุลเงิน ดอกพิกุลทอง : ดอกไม้ในงานพระราชพิธี
 ในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าต้นพิกุลเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสวนของพระอินทร์ ด้วยเหตุนี้คนไทยจึงนิยมนำดอกพิกุลมาใช้ประโยชน์ในงานพิธีมงคลต่างๆ

ยอดผู้เข้าชม : 19981
(14 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 19981