| |
สาระน่ารู้
2
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ
เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ องค์การยูเนสโกได้ถวายราชสดุดีให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน  ๓ ชนิดราคา ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ชนิดราคา ๑๖,๐๐๐ บาท ราคาจำหน่าย ๓๐,๐๐๐ บาท เหรียญกษาปณ์เงินขัดเงา ชนิดราคา ๘๐๐ บาท ราคาจำหน่าย ๑,๖๐๐ บาท และเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา ๒๐ บาท

ยอดผู้เข้าชม : 1442
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1442
ปก
 
ศิลปกรรมบนเครื่องราชูปโภคทองคำในเครื่องมงคลราชบรรณาการแห่งสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล ประเทศฝรั่งเศส กับเครื่องประกอบพระอิสริยยศเจ้านาย ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
    การเจริญทางพระราชไมตรีกับหลายประเทศในยุโรป ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ นับเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในด้านต่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อย่างจริงจัง ตลอดจนมีพระราชประสงค์ในการเปิดประเทศสู่ความทันสมัยและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับประเทศมหาอำนาจในสมัยนั้น เพื่อให้ราชอาณาจักรสยามสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีอิสรภาพจากลัทธิล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตก....

ยอดผู้เข้าชม : 4552
(4 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 4552
ปก
 
เหรียญอีแปะในหัวเมืองภาคใต้
    สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในแต่ละภูมิภาคของสยามมีการผลิตเงินตราขึ้นใช้เอง ดังนั้น รูปแบบของเงินตราจึงมีความแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ และอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายเป็นสำคัญ โดยเฉพาะหัวเมืองทางใต้มีการผลิตเงินตราขึ้นใช้เอง เรียกกันว่า“เงินอีแปะ” ....

ยอดผู้เข้าชม : 3220
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3220
images
 
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นับเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่มีการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ ๓  ต่อจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามลำดับ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน จำนวน ๔ วิทยาเขต และ ๑ โครงการจัดตั้ง ประกอบด้วย วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ยอดผู้เข้าชม : 1598
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1598
Fact
 
โรงกษาปณ์เบอร์มิ่งแฮมและเงินตราไทย
  ประเทศสยามเริ่มใช้เครื่องจักรในการผลิตเหรียญชนิดกลมแบนตามแบบอย่างสากลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จพระราชินีวิคตอเรียได้จัดส่งเครื่องจักรผลิตเหรียญขนาดเล็กเข้ามาถวายเป็นราชบรรณาการ ซึ่งผลิตโดยบริษัท เทเลอร์และชาเร้นส์

ยอดผู้เข้าชม : 1933
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1933