| |
สาระน่ารู้
ปก
 
สัตว์สัญลักษณ์บนเหรียญเงินทวารวดี
 สมัยโบราณมนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และนำเอาสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวมาเป็นสัญลักษณ์เพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างคนในสังคม และระหว่างชุมชนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสัญลักษณ์ของคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ สัญลักษณ์จึงเป็นระบบการสื่อความหมายประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของความเชื่อและทัศนคติ โดยมีพื้นฐานมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์เอง กำหนดไว้เพื่อสื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการตีความหมายสัญลักษณ์ในการสื่อสารร่วมกัน ทำให้ชีวิตในสังคมสามารถดำเนินไปได้...

ยอดผู้เข้าชม : 1253
(3 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1253
ปก
 
การจัดแสดงนิทรรศการเครื่องประดับและอัญมณี ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ในพระบรมมหาราชวัง เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย อันได้แก่ เครื่องราชอิสริยยศหรือเครื่องยศประเภทต่าง ๆ ต้นเค้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องประดับและอัญมณี ทรัพย์สินที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญ และเงินตราโบราณของไทย ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องในองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง หรือข้าราชการระดับสูงในมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์...

ยอดผู้เข้าชม : 756
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 756
ปก1
 
ปี้ : เงินตราในบ่อนเบี้ยไทย
 มนุษย์รู้จักการเล่นพนันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีการขุดค้นพบลูกเต๋าซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเล่นการพนันจากหลุมฝังศพของชาวอียิปต์ ชาวสุเมเรียน และชาวจีน ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าว่ามนุษย์รู้จักเล่นการพนันมานานแล้ว นอกจากนี้ในคัมภีร์ฤคเวท ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ของอินเดียสมัยพระเวทยังได้กล่าวถึงลูกเต๋า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเล่นสกา อันเป็นการพนันชนิดหนึ่งด้วย...

ยอดผู้เข้าชม : 1686
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1686
ปก
 
หยก : หินรัตนชาติแห่งศรัทธา
 หยก เป็นหินที่มีตำนานและความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวจีนมาเป็นเวลานาน ในวัฒนธรรมของชาวจีนมีการนำหยกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรม และนิยมนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องประดับ ตลอดจนงานศิลปวัตถุ เครื่องราง รูปสัญลักษณ์ หรือรูปเคารพต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับความศรัทธาและความเชื่อในเรื่องพลังอำนาจแห่งหินศักดิ์สิทธิ์นี้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ การนำหยกมาใช้ไม่เพียงแต่ปรากฏในวัฒนธรรมของชาวจีนเท่านั้น แต่ยังส่งอิทธิพลไปยังประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศที่ได้รับการติดต่อสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน และพบว่ามีทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่มีการนำหยกมาใช้ในงานเครื่องประดับและเครื่องยศอีกด้วย...

ยอดผู้เข้าชม : 3225
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3225
ปก
 
เครื่องอิสริยยศประเภทเครื่องราชูปโภคเจ้านายฝ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
 การเฉลิมพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ให้แก่เจ้านายและขุนนางเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ   ในราชสำนักสยามที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่เจ้านายและขุนนางเพื่อแสดงถึงฐานานุศักดิ์และใช้ประกอบยศตำแหน่ง ตลอดจนเป็นบำเหน็จรางวัลความชอบ   ในราชการแผ่นดิน สันนิษฐานว่าธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยา และได้ ปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์...

ยอดผู้เข้าชม : 1550
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1550