| |
สาระน่ารู้
05
 
เหรียญที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพสมัยรัตนโกสินทร์
มนุษย์รู้จักการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ไว้เป็นอนุสรณ์หรือถ่ายทอดหลักฐานความทรงจำมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังปรากฏหลักฐานการบันทึกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษจากภาพเขียนสีบนผนังถ้ำและเพิงผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตามแหล่งโบราณคดีหลายแห่ง นอกจากนี้ยังพบการบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญด้วยภาพและตัวอักษรที่จดจารลงบนวัสดุหลากหลายประเภท เช่น กระดาษ ผ้า และหินศิลา โดยมีพัฒนาการตามยุคสมัย จนกระทั่งมีการตอกประทับเรื่องราวความทรงจำลงบนวัสดุประเภทโลหะที่ออกมาในรูปของเหรียญ จึงเป็นที่มาของการสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในเหตุการณ์สำคัญหรือวาระพิเศษขึ้น จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก
 
ยอดผู้เข้าชม : 3181
(6 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 3181
 
เหรียญที่ระลึกมหาสมณุตมาภิเษก (เหรียญมือ) เหรียญที่ระลึกแบบจีนในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕
ประเทศไทยในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดทาเหรียญที่ระลึกขึ้นในวาระโอกาสต่าง ๆ มากมาย ส่วนใหญ่มีลักษณะรูปแบบเป็นเหรียญกลมแบนตามลักษณะเหรียญทั่วไป มีเหรียญที่ระลึกสาคัญและรู้จักกันดี เช่น เหรียญที่ระลึกตราพระจุลมงกุฎ เหรียญที่ระลึกสตพรรษมาลา เหรียญที่ระลึกในการครองราชย์เสมอรัชกาลที่ 1 เป็นต้น
 
ยอดผู้เข้าชม : 432
head
 
อารยสถาปัตย์ในพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทและหน้าที่ให้บริการสังคม ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม การบริการผู้เข้าชมให้ได้มากที่สุดและวงกว้างที่สุดจึงเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ นอกจากผู้เข้าชมทั่วไปแล้ว พิพิธภัณฑ์ยังมีกลุ่มผู้เข้าชมที่เป็นผู้พิการ เด็ก และผู้สูงอายุอีกด้วย ทำให้พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้หาแนวทางในการบริการกลุ่มผู้เข้าชมที่มีความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ โดยแนวคิดหนึ่งที่ได้นำมาใช้ คือ แนวคิดอารยสถาปัตย์
 
ยอดผู้เข้าชม : 1016
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 1016
ปก
 
สตพรรษมาลา : ที่ระลึกงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 100 ปี
 กรุงรัตนโกสินทร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเวลา ๒๓๕ ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฝังเสาหลักเมือง ณ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล จัตวาศก ศักราช ๑๑๔๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕...

ยอดผู้เข้าชม : 475
(2 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 475
31
 
เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิชัน
 ในงานฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๔๒๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขึ้นหลายประเภท รวมไปถึงเหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานแก่ผู้ช่วยงานหรือผู้ที่นำสิ่งของมาร่วมจัดแสดงภายในงานนิทรรศการแสดงสิ่งของและสินค้าพื้นเมืองของไทย หรือการแนชันนาลเอกษฮิบิเชน (National Exhibition) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานฉลองสมโภชพระนครครบ ๑๐๐ ปี เรียกว่า “เหรียญที่ระลึกสำหรับพระราชทานผู้ช่วยในการแนชันนาลเอกษฮิบิชัน” และยังเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกที่มีพระรูปของสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา บรมราชเทวีอีกด้วย...

ยอดผู้เข้าชม : 340
(1 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 340