| |
สาระน่ารู้
a_2.1
 
หน่วยเรียกเงินตราไทยจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
มาถึงสมัยสุโขทัยที่ชนชาติไทเริ่มคิดประดิษฐ์เงินตราเป็นของตนเองจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ เงินตราไทยที่เรียกว่า “เงินพดด้วง” โดยกำหนดมูลค่าของเงินพดด้วงเท่ากับน้ำหนักของโลหะเงินที่ใช้ผลิตอย่างที่เคยทำมาก่อนยุคสุโขทัย และการผลิตพดด้วงด้วยโลหะเงินเพียงอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการเรียกสื่อกลางใน การแลกเปลี่ยนนี้ว่า “เงิน” หรือ “เงินตรา”

ยอดผู้เข้าชม : 39270
(53 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 39270
image-6
 
คติความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างเครื่องทรงของพระพุทธรูป
พระพุทธรูปทรงเครื่อง เป็นพระพุทธรูปที่ฉลองพระองค์ ทรงเครื่องขัตติยราชแบบกษัตริย์1 เช่น มงกุฎแบบชฎาใหญ่ สังวาล ทับทรวง ชายไหว ชายแครง กำไลพระบาท และพระบาทจะสวม ฉลองพระบาทเชิงงอน2

ยอดผู้เข้าชม : 9453
(17 โหวต)
| ยอดผู้เข้าชม : 9453